Эмийн сангийн техникч юу хийдэг вэ?

Эмийн сантай болох талаар бодож байна уу? Энд таны хариуцах эмийн сангийн техникчийн 6 үүрэг, ажиллаж болох эмийн сангийн янз бүрийн тохиргоог энд оруулав.