Глаукомтой амьдрах ямар байдаг вэ?

Анх глаукома гэж оношлогдох үедээ би тэмдэглэв-би хорт хавдаргүй байсан! Гэхдээ дараа нь би түүний хор уршгийг, глаукомын хамт амьдрах ямар байдгийг олж мэдсэн.